Què és l'energia solar

 
 

El Sol és una font d'energia neta, inagotable i gratuïta. La seva transformaicó en calor o electicitat es pot portar a terme en el mateix lloc de consum, evitant així dependre d'infraestructures de tercers.

L'enegia solar tèrmica, que s'obté a través de col.lectors solars, s'utilitza per a aplicacions tan diverses com produïr aigua calenta sanitària, calefacció o climatitzar piscines.

L'enrgia solar fotovoltaica consisteix en generar electricitat mitjançant panells solars fotovoltaics. Aquesta electricitat pot ser emmagatzemada, consumida directament a través d'aparells adequats o transformada per fer funcionar qualsevol aparell elèctric d'ús quotidià

 
 

Per un consum sostenible

 
 
 
 

Cada cop sóm més les persones que aposten per un model energètic diferent, basat en energia neta i respectuosa amb el medi ambient

Un consum sostenible és quell que satisfà les nostres necessitats presents sense comprometre el nostre futur. Per això es bas en l'aprofitament d'energies no contaminants i inagotables: les nombrades energies renovables.

Ser usuari d'aquestes energies no només significa estalviar en la factura del gas, gas-oil o electricitat, sinó que suposa un benefici tant per la societat com per el medi amient.

 
     
 
 

Present i futur

 
   
 
 
 

En la nostra vida diària utilitzem constantment energia. Desgraciadament, el medi energètic establert no és un model just ni sostenible.

Actualment, tres quartes parts del recursos energètics es destinen a una minoria de la població mundial. A més, la reserva de combustibles fòssils s'esgota dia a dia, per no parlar dels numerosos problemes ambientals que comporta la seva utilització: contaminació, calentament global del planeta...

És necessari, en definitva, avançar cap a un model més equitatiu i sostenible. Es tracta de millorar el nostre present per preservar el nostre futur.

 
     
Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

La nostra filosofía: el desenvolupament sostenible

Any rere any, la sensibilització pel medi ambient i la demanda d'un major ús de les energies renovables creix en la nostra societat. Al seu torn, l'evolució d'aquest tipus d'energies fa que siguin cada vegada més accessibles tant per a institucions i empreses com per a particulars.

A Soliclima vam compartir aquesta preocupació i el convenciment que s'ha de potenciar l'ús de les energies renovables. Per això el nostre principal propòsit és fer que la instal·lació d'aquests sistemes sigui fàcil, eficaç i a l'abast de tothom..

www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.