Aigua calenta amb energia solar tèrmica
 

Aigua calenta sanitària

 
 

La forma més senzilla i econòmica d'aprofitar l'energia solar és generant aigua calenta sanitària, denominació que s'empra per a referir-se a l'aigua potable d' ús domèstic. La instal·lació és simple, el cost assequible i s' amortitza en poc temps.

Una instal·lació d'aigua calenta sanitària està composta d'un grup de col·lectors solars tèrmics, un acumulador i una bomba de circulació. Els col·lectors poden integrar-se en la teulada o col·locar-se en una terrassa sense ombra orientats cap al sud.

L'energia que s'estalvia és elevada , ja que amb una instal·lació senzilla s' aconsegueix al voltant del 60% del consum anual.

En aquells centres amb grans consums, com hotels, campings o instal·lacions esportives, és molt aconsellable la instal·lació de captadors solars . L' estalvi energètic i econòmic és molt gran en aquests casos, sent la instal·lació molt rendible.

Si el consum es concentra a l'estiu s'aconsegueix una rendibilitat encara major, ja que és a l'estiu quan millor funcionen els captadors, podent cobrir completament la demanda i amortitzant-se la inversió molt de pressa.

Existeix un tipus d'instal·lació senzilla i econòmica que utilitza captadors solars termosifònics i prescindeix dels altres elements. Aquests col·lectors duen integrat un acumulador i funcionen sense bomba. D'aquesta forma no consumeixen energia elèctrica i no són susceptibles a averies . Amb això el cost de la instal·lació disminuïx considerablement, sent ideal per a habitatges unifamiliars.
Més sobre col.lectors termosifònics

 

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Aconseguir aigua calenta gratuïta per a ús domèstic és fàcil i molt rendible. Amb una simple i ràpida instal·lació pot produir-se el 100% del consum d'aigua calenta d'una llar, amb el consegüent estalvi energètic i econòmic que això comporta.

A Soliclima vam realitzar les millors instal·lacions d'aigua calenta sanitària de la forma més fiable i duradora. Llargs anys d'experiència i centenars de clients satisfets ens avalen.

» Per demanar pressupost d'instal.lació d'aigua calneta solar, ompli el següent formulari

Instal·lacions comunitàries d'ACS (Aigua calenta sanitària)
 

Realitzem exhaustius projectes d'enginyeria per a blocs de cases o edificis públics, la instal·lació dels quals realitzem nosaltres mateixos escollint els productes òptims per a les necessitats de cada comunitat, o bé porta a terme el constructor responsable de l'obra .

Instal·lacions comunitàries d'ACS
 

Ens adaptem al compliment de les ordenances solars municipals , segons les quals és obligatòria la instal·lació d'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària en edificacions de nova construcció o destinats a reforma integral, fins a cobrir un mínim d'un 60% de la demanda comunitària.

Ens encarreguem gratuïtament del tràmit de les subvencions.


 Pressupost aproximat 
Instal·lació d' ACS per a 3-4 persones
 
 • 2 col.lectors solars tèrmics
 • Acumulador SKL 300 L
 • Vas d'expansió ag18s
 • 10 L anticongelant
 • Mesclador d'aigua de servei TBM20
 • Vàlvules i accessoris
 • Tuberies i aïllaments
Instal·lació d'ACS
 

Kit solar per a cobrir el 85% de les necessitats. El preu de la instal·lació pot variar depenent de la longitud de les canonades. El preu no inclou tramitació de documentació per a subvencions ni IVA.

Aquesta instal·lació pot optar a una ajuda de l'estat: el 30% del cost subvencionat i el 70% a crèdit bonificat, a la qual pot afegir-se-li les subvencions autonòmiques i municipals .

 Pressupost aproximat 
Instal·lació d'ACS per a 2-3 persones amb col·lector solar termosifònic
 
 • Col.lector solar termosifònic
 • Vàlvules i accessoris
 • Tuberies i aïllaments
Instal·lació d'ACS per a 2-3 persones amb col·lector solar termosifònic
 

El preu de l'instal·lació pot variar depenent de la longitud de les canonades. El preu no inclou tramitació de documentació per a subvencions ni IVA.

Aquesta instal·lació pot optar a una ajuda de l'estat: el 30% del cost subvencionat i el 70% a crèdit bonificat, a la qual pot afegir-se-li les subvencions autonòmiques i municipals .

 Pressupost aproximat 
Instal.lació d'ACS per 1 - 3 personas
 
 • 1 col.lector SK500
 • Acumulador 160L
 • Estació solar
 • Anticongelant 5l
 • 1TBM20 mesclador termoestàtic
 • Sistema de fixació a escollir
Instal.lació d'ACS per a 1-3 persones
 

Instal·lació adequada per a segones cases, residències d'estiu o llars per a 1-3 persones. Amb possibilitat de cobrir fins al 80% de les necessitats. El preu de la instal·lació pot variar depenent de la longitud de les canonades. El preu no inclou tramitació de documentació per a subvencions ni IVA.

Aquesta instal·lació pot optar a una ajuda de l'estat: el 30% del cost subvencionat i el 70% a crèdit bonificat, a la qual pot afegir-se-li les subvencions autonòmiques i municipals .


Algunes instal.lacions realitzades

Aigua calenta sanitària ( ACS ) per a vivendes unifamiliars

ACS per a 6 persones
ACS per a 4 persones i climatització de piscina
ACS + climatització + terra radiant
ACS + climatització + terra radiant
ACS + climatització
ACS per a 5 persones
ACS per a 4 persones

Aigua calenta sanitària ( ACS ) col.lectiva

ACS col.lectiva en residència d'avis
ACS col.lectiva i climatització amb aeroterms en col.legi públic
ACS col.lectiva en guarderia
ACS col.lectiva en comunitat de veïns
ACS col.lectiva per 3 families en comunitat de veïns
ACS col.lectiva amb panells blindats en col.legi
ACS col.lectiva per a hostal
ACS col.lectiva per a nau industrial

Aigua calenta sanitària ( ACS ) amb tubs de buit

ACS mitjançant mòduls de tubs de buit integrats
ACS mitjançant mòduls de tubs de buit integrats
ACS + climatització + terra radiant

Aigua calenta sanitària ( ACS ) mitjançant termosifònic

Aigua calenta per a 5 persones

www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.