Calefacció solar
 

Calefacció solar

 
 

Instal·lar col·lectors solars permet produir aigua calenta útil per al sistema de calefacció durant l'hivern.

L'aigua calenta generada pot utilitzar-se directament en el circuit de calefacció o servir de suport per a disminuir el consum de la caldera, precalentant l' aigua d'alimentació.

Els col·lectors solars no poden mantenir fixe la temperatura a la qual generen l'aigua calenta , així que treballaràn de les dues formes , en funció de la temperatura a la qual aconsegueixin escalfar l'aigua .

Per a això, tota instal·lació de calefacció solar incorpora un interacumulador, un acumulador d' aigua calenta amb doble serpenti per a l'intercanvi de calor. Per un flueïx el líquid escalfat pels captadors i per l'altre l' aigua calenta provinent de la caldera.

D' aquesta forma, quan l'energia tèrmica captada pels col·lectors pot abastir tota l'instal·lació a la temperatura desitjada, la caldera deixa de funcionar. Quan no, és la caldera la qual subministra la calor necessària per a arribar a la temperatura de treball .

Cap esmentar que la caldera haurà de ser dimensionada per a poder subministrar l'energia necessària a tota l'habitatge .

Els captadors també poden escalfar aigua per a ús sanitari, aconseguint un estalvi en calefacció i aigua calenta sanitària del 30 al 50%.

El sistema de calefacció que millor s'adapta a l'energia solar tèrmica és el sòl radiant, ja que treballa a baixa temperatura, al voltant de 40 º C . A més de ser molt saludable, permet estalviar més energia que altres sistemes.
Saber més sobre terra radiant

Si ja es tenen instal·lats radiadors, l'energia solar pot ajudar en gran part a reduir el consum de la caldera. Els radiadors treballen a 70 – 90 º C, temperatura molt alta per als captadors plans comuns a l'hivern.

Per a arribar a aquesta temperatura a l'hivern, haurien d'instal·lar-se col·lectors de tubs de buit, amb millor rendiment i que permeten treballar sense el suport de la caldera en els dies assolellats.

Altre sistema de calefacció ideal per a l'energia solar tèrmica són els fan-coils. Els fan-coils treballen a baixa temperatura, utilitzant l' aigua escalfada pels col·lectors per a escalfar l'aire d'un recinte o local .

 

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Calefacció solar

Mitjançant la calefacció solar, aconseguir fins a un 55% d' estalvi en el consum de gas o gas-oil per a calefacció és possible amb la solució integral que dissenyem a Soliclima. Utilitzant només els millors equips i la millor tecnologia de propagació de la calor vam aconseguir que les seves instal·lacions siguin eficients i duradores, aconseguint un important estalvi econòmic.

A més, en consumir menys combustible, contribuim a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, apostant per un sistema més respectuós amb el medi ambient.

» Per a demanar pressupost d'instal.lació de calefacció solar, ompli el següent formulari

 Pressupost aproximat 
Instal·lació de calefacció solar
 
  • 4 col.lectors solars tèrmics
  • Acumulador PSK 550 L
  • Vas d'expansió ag33s
  • 10 L anticongelant
  • Mesclador d'aigua de servei TBM20
  • Vàlvules i accessoris
  • Tuberies i aïllaments
Instal·lació calefacció solar
 

El preu de la instal·lació pot variar depenent de la longitud de les canonades. El preu no inclou tramitació de documentació per a subvencions ni IVA.

Aquesta instal·lació pot optar a una ajudes estatals, a més de subvencions autonòmiques i municipals .


Algunes instal.lacions realitzades

ACS + calefacció solar+ caldera gasoil d'alt rendiment
ACS i calefacció per a 5 persones
ACS i calefacció solar + climatització piscina externa
ACS i calefacció solar + terra radiant + caldera d'alt rendiment Buderus
ACS i calefacció solar + terra radiant
ACS i calefacció solar + terra radiant + caldera de consdensació a gas
ACS i calefacció solar + terra radiant + climatització piscina + bomba de calor + recuperació d'aigua pluvial
ACS i calefacció solar + climatització mitjançant terra radiant + bomba de calor
ACS i calefacció solar + climatització mitjançant terra radiant + caldera d'alt rendiment per guarderia.
www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.