fred amb energia solar
 

Fred amb energia solar

 
 

Encara que sembli contradictori, pot generar-se fred a partir de calor. Aquest fet és molt atractiu , ja que és a l'estiu quan major demanda de fred hi ha i major disponibilitat d'energia solar tèrmica es presenta .

És possible refrigerar un habitatge amb la mateixa instal·lació de terra radiant amb que s'escalfa a l'hivern. Per a calefactar es fa passar aigua calenta i per a refrigerar aigua freda. Aquí no queda tot, ja que a l'estiu fa falta deshumidificar l'ambient. Per a això s'haurien d'instal·lar uns deshumidificadors Fan-Coils.

La màquina d'absorció

La màquina d'absorció va ser inventada en 1859 i el sistema de funcionament és molt semblant al d'un refrigerador o bomba de calor. Bàsicament se substituïx el compressor mecànic per un sistema tèrmic d'evaporació i absorció, quedant igual el circuit del refrigerant.

Acoblant un refrigerador per absorció a una instal·lació solar tèrmica s'aconseguiria, a més d'aigua calenta i calefacció a l'hivern, aigua calenta i refrigeració a l'estiu. Però aquesta opció presenta alguns inconvenients .

La tecnologia d'absorció permet aprofitar la calor d'un fluid a 70 ľ 95 ºC per a generar fred, presentant un coeficient d'eficiència COP molt fortament lligat a la temperatura. El COP oscil·la entre 0,7 i 1,4 segons la temperatura del fluid calent estigui en el limiti inferior o superior.

Els captadors solars, al dependre del sol, no poden garantir un subministrament constant d'aigua calenta a la temperatura desitjada. Per a garantir la potència frigorífica necessària d'un habitatge, haurà de sobredimensionar-se l' equip d'absorció i instal·lar-se una caldera de suport per a escalfar el fluid calent quan no arribi a la temperatura desitjada.

Els col·lectors solars de tubs de buit són els més apropiats per a aconseguir una temperatura òptima per al funcionament de la instal·lació, però molt més cars que els captadors plans .

El cost d'una màquina d'absorció ja és elevat de per si. A aquest haurà de sumar-se-li el de la instal·lació i dels seus components, així com el del consum de combustible del calentador de suport.

A més, la instal·lació necessita una torre de refrigeració, un element conflictiu en l'actualitat per ser font de cultiu de legionela i que necessita manteniment constant i una ubicació especial.

Tot això fa que la utilització d'aquest sistema no sigui la millor forma de refrigerar utilitzant energies renovables, per ser poc econòmica, amb una elevada inversió inicial, i tenir la necessitat de manteniment constant .

L'alternativa

Els equips d'aire condicionat o bomba de calor convencionals aconsegueixen millor coeficient d'eficiència COP, al voltant de 3,5 4,5, amb el que l' estalvi energètic és molt major.

A més, el cost d'inversió i manteniment és més baix, i la seva tecnologia més estesa en el mercat.

Per al seu funcionament consumeixen energia elèctrica que pot produir-se de forma neta i gratuïta amb panells solars fotovoltaics. Aquests s'adapten molt bé ja que a l'estiu, quan hi ha més necessitat de refredar, poden generar més quantitat d'energia degut al fet que hi ha més hores de sol.

El cost d' una instal·lació fotovoltaica, a més, està subvencionat per l'estat i  pot connectar-se la instal·lació a xarxa per a vendre l'electricitat generada i aconseguir beneficis, amortitzant abans la inversió.

Utilitzant la mateixa font d'energia, el sol, aquest sistema aconsegueix millor rendiment amb una instal·lació més senzilla, sense necessitat de manteniment i una inversió inicial molt menor.

Si es desitja refrigerar a l'estiu i calefactar a l'hivern, és molt aconsellable instal·lar una bomba de calor amb sòl radiant i deshumidificadors. El sistema permet utilitzar col·lectors solars tèrmics  per a calefacció i panells fotovoltaics per al consum elèctric.
Veure més sobre el terra radiant

«« Tornar

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenciˇ al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

A Soliclima vam apostar fortament per l'energia solar tèrmica, que a part de ser la més econòmica i rendible de les energies renovables, és la que més possibilitats d'ús presenta .

Ideant les millors solucions per a cada cas , a Soliclima posseïm la millor experiència en instal·lacions de:

»  Aigua calenta sanitària (ACS)

»  Calefacció solar

»  Climatització de piscines

Algunes instal.lacions realitzades

calefacciˇ solar Calefacció solar amb terra radiant i aigua calenta sanitària. Terra fred amb deshumidificació.

climatitzaciˇ piscina Climatització d' una piscina amb col·lectors de polipropilè.

acs Aigua calenta sanitària per a 6 persones.
Dos col·lectors de tubs de buit integrats en la teulada.

acs Aigua calenta sanitària per a una residència d'avis amb 60 persones i amb una cobertura solar del 45%.


www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.