instal.lació i manteniment d'energia solar
 
 

¿Què és l'energia solar

 
 

El Sol és una font d'energia neta, inagotable i gratuïta. La seva transformaicó en calor o electicitat es pot portar a terme en el mateix lloc de consum, evitant així dependre d'infraestructures de tercers.

L'enegia solar tèrmica, que s'obté a través de col.lectors solars, s'utilitza per a aplicacions tan diverses com produïr aigua calenta sanitària, calefacció o climatitzar piscines.

L'enrgia solar fotovoltaica consisteix en generar electricitat mitjançant panells solars fotovoltaics. Aquesta electricitat pot ser emmagatzemada, consumida directament a través d'aparells adequats o transformada per fer funcionar qualsevol aparell elèctric d'ús quotidià

 
 

Per un consum sostenible

 
 
 
 

Cada cop sóm més les persones que aposten per un model energètic diferent, basat en energia neta i respectuosa amb el medi ambient

Un consum sostenible és quell que satisfà les nostres necessitats presents sense comprometre el nostre futur. Per això es bas en l'aprofitament d'energies no contaminants i inagotables: les nombrades energies renovables.

Ser usuari d'aquestes energies no només significa estalviar en la factura del gas, gas-oil o electricitat, sinó que suposa un benefici tant per la societat com per el medi amient.

 
     
 
 

Present i futur

 
   
 
 
 

En la nostra vida diària utilitzem constantment energia. Desgraciadament, el medi energètic establert no és un model just ni sostenible.

Actualment, tres quartes parts del recursos energètics es destinen a una minoria de la població mundial. A més, la reserva de combustibles fòssils s'esgota dia a dia, per no parlar dels numerosos problemes ambientals que comporta la seva utilització: contaminació, calentament global del planeta...

És necessari, en definitva, avançar cap a un model més equitatiu i sostenible. Es tracta de millorar el nostre present per preservar el nostre futur.

 
     
Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Les energies renovables com negoci

Les energies renovables, especialment la solar, oferixen grans possibilitats de negoci tant a particulars com a petites i mitjanes empreses. Les opcions principals són les següents:

Invertir en energia solar fotovoltaica

Ara és el moment d'invertir en energia solar fotovoltaica. Realitzi una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa i aconsegueixi una alta rendibilitat de la seva inversió, amortitzant la instal·lació en menys de 10 anys i generant beneficis cada vegada més quantiosos.
» Invertir en energia solarFranquícies

L'energia solar i altres renovables han arribat per a quedar-se. No només les institucions públiques aposten pel desenvolupament sostenible, fomentant-lo mitjançant l'aprovació de noves normatives i milions d'euros en subvencions; la societat civil comença a constatar l'estalvi que suposa aprofitar les renovables. Ja pot entrar en un mercat en expansió de la mà de *Soliclima.
» Soliclima com a franquícia

L'energia solar tèrmica com estratègia d'estalvi de costos

L'imparable augment del preu del petroli -al començament de 2004 el preu del barril Brent es situava en 30 dòlars; actualment el seu preu és més del doble- i la inestabilitat dels mercats d'energia internacionals impliquen una considerable despesa en empreses que necessiten produir aigua calenta o vapor per a ús sanitari o industrial. L'energia solar tèrmica proporciona aigua calenta gratis. Els sectors amb grans consums com hotels, campings, poliesportius i altres entitats col·lectives com col·legis o residències d'avis són els principals beneficiaris d'aquest tipus d'instal·lacions.
» Estalvi de costos en empreses

www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.