terra radiant
 

Terra radiante

 
 

La calefacció per terra radiant és la que millor s'adapta a l'energia solar tèrmica i la que menor consum d'energia presenta. A més, és el sistema més saludable, tant, que és recomanat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El terra radiant està constituït per una xarxa de tubs uniformement distribuïda i enterrada sota el paviment. La temperatura a la qual l'aigua flueix pel seu interior és moderada, de 35 a 45 ºC, a diferència dels 70 – 90 ºC dels sistemes que utilitzen radiadors.

Al distribuir-se la calor pel terra, s'aconsegueix un gradient de temperatures ideal per al confort humà, mantenint els peus calents i el cap fresc.

Aquest gradient de temperatures afavoreix l'estalvi energètic. Amb els sistemes de calefacció habituals l'aire calent tendeix a situar-se prop del sostre, quan la major necessitat tèrmica està a prop del terra. Escalfant el terra es cobreixen aquestes necessitats sense haver d'escalfar l'aire del sostre innecessàriament i estalviant energia.

El fet de treballar a baixa temperatura no resseca l'ambient ni les mucoses nassals, i la baixa velocitat a la que s'eleva l'aire escalfat no aixeca pols ni microorganismes.

Els captadors tèrmics, però, no poden generar aigua calenta tots els dies ja que estan subjectes a les incidències climàtiques, així que el sistema haurà de basar-se en una caldera d'alt rendiment o una bomba de calor que aporti la calor requerida per a tota la instal·lació. Els captadors funcionaran de forma complementària, proporcionant un gran estalvi en el consum de combustible o elèctric.
Més sobre calderes d'alt rendiment

Terra fred

La mateixa instal·lació pot utilitzar-se per a refrigerar a l'estiu. Per a això és necessari que el grup calefactor sigui una bomba de calor, ja que aquestes poden generar calor a l'hivern i fred a l'estiu.
Més sobre bombes de calor

L'acció de refrigerar consisteix a fer circular aigua freda pel mateix circuit enterrat. Però aquí no acaba tot, ja que a l'estiu hi ha molta humitat en l'ambient i per a poder refredar-lo s'ha de deshumidificar.

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenciˇ al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

La forma més eficient i econòmica de calefactar una llar és mitjançant terra radiant. És el sistema de calefacció més net, silenciós, confortable i saludable que existeix, tant és així, que és l'únic aconsellat per l'Organització Mundial de la Salut.

La forma més eficient i econòmica de calefactar una llar és mitjançant terra radiant. És el sistema de calefacció més net, silenciós, confortable i saludable que existeix, tant és així, que és l'únic aconsellat per l'Organització Mundial de la Salut.

A Soliclima instal·lem els millors tubs per a terra radiant, els tubs Multibeton, que permeten treballar amb aigua calenta i aigua freda i asseguren una fiabilitat absoluta amb 30 anys de garantia.

Els tubs Multibeton es munten en calent per a evitar la formació de tensions superficials i microfisures que podrien ocasionar futures esquerdes, perquè mai es produeixin fuites.

Completem la seva instal·lació de terra radiant amb les calderes de baixa temperatura més eficients, amb col·lectors solars de suport i amb bombes de calor que permeten generar fred, amb la intenció de reduir sempre el consum energètic al màxim.

A més, per als interessats en terra fred, disposem de deshumidificadors d'ambient necessaris per a crear un ambient fresc i agradable evitant condensació en vidres i terra, i que funcionen amb la mateixa aigua freda que genera la bomba de calor.

Algunes instal.lacions realitzades

terra radiant

Instal·lació de 155 m2 amb bomba de calor per a generar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Incorpora també col·lectors solars que cobreixen gran part de les necessitats de calefacció i deshumidificadors per a climatitzar a l'estiu.


terra radiant Instal·lació de 110 m2 amb caldera de baixa temperatura que té un elevat rendiment treballant a la temperatura idònia del terra radiant.

Esquema d'una instal.laciˇ de terra radiant

esquema d'una instal.laciˇ de terra radiant

Per impedir que la calor es perdi fluint cap avall es col·loquen diverses capes aïllants de polímer metal·litzat. Per damunt se situa el tub Multibeton, es cobreix amb ciment i s'instal·la el paviment.

És preferible col·locar rajoles, pero també és possible utilitzar altre tipus de materials, com moqueta o parquet.

www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.