biomassa, pellets
 

Biomassa

 
 

El concepte de biomassa és molt extens i comprèn tot tipus de matèria orgànica, tant d'origen vegetal com animal, i està formada gràcies a la fotosíntesi directament ( com els vegetals ) o indirectament (per la digestió dels vegetals ).

La biomassa està formada per llenya, arbustos, residus forestals, restes de poda, residus agrícoles com palla, residus d'industries de fusta, papereres i agroalimentaries, fems, residus d'explotacions agroramaderes, residus sòlids urbans i aigües residuals urbanes entre altres.

La major part d' aquests components, per no dir la totalitat, pot utilitzar-se com combustible, ja sigui de forma directa (cremant-los) o transformant-los a altres formes de combustible com biogas o biocombustibles.

Utilitzar la biomassa com a combustible és un recurs renovable ja que es produeïx a la mateixa velocitat del consum, sempre que el consum sigui controlat i s'eviti la sobreexplotació dels recursos naturals.

A diferència dels combustibles fòssils, la biomassa és respectuosa amb el mediambient, ja que no emet gasos d'efecte hivernacle de forma incontrolada.

Quan es combustiona, la biomassa allibera CO2 a l'atmosfera , el mateix CO2 que va absorbir d'ella durant el seu creixement, si es tracta de matèria orgànica vegetal , o que van absorbir les plantes que va ingerir, si es tracta de matèria orgànica animal.

Si es consumeix de manera sostenible, el cicle es tanca i el nivell de CO2 a l'atmosfera es manté constant , de manera que la seva utilització no contribuïx a generar el canvi climàtic.

I no només això, sinó que amb el seu consum se substituïx el consum de combustibles fòssils, evitant així generar emissions que no formaven part de l'atmosfera anteriorment i que són causants del canvi climàtic.

A més, emprar biomassa com combustible és beneficiós per a l'entorn : elimina residus ajudant a disminuir el risc d'incendi i l'acumulació de deixalles, i tracta aigües residuals i purins que són font de contaminació del subsòl i d' aigües subterrànies.

Els pellets

Els pellets són residus procedents de neteges forestals i indústries de fusta que són triturats i convertits a encenalls. Una vegada assecats per a disminuir el nivell d'humitat i les possibles resines, són premsats en forma de petits cilindres.

Els pellets són una aplicació evolucionada de la biomassa, són nets, de fàcil maneig , ocupen poc espai i permeten la capacitat d'autoalimentar-se a les estufes que els utilitzen, funcionant així de forma autònoma durant hores.

A més són molt ecològics, ja que donen utilitat a un residu i eviten la tala d'arbres per a la calefacció, com és el cas de la llenya.

 

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Es denomina biomassa a tot aquell combustible renovable d'origen animal o vegetal , el que inclou l'aprofitament de residus forestals o residus agrícoles. També els cultius que dediquen la seva producció exclusivament a la generació de combustible i els gasos procedents de la descomposició de matèria orgànica són considerats biomassa.

La biomassa a la llar

calderes de pellets estufes de pellets

Nuestras calderas y estufas consumen un combustible ecológico y renovable

Caldera de pellets Estufa de pellets

Utilitzi un combustible renovable per a escalfar la seva llar. Les nostres estufes i calderes de pellets consumeixen pellets, combustible ecològic i renovable, que no contribuïx a aquest efecte hivernacle i ajuda a conservar el medi ambient.

Amb els pellets una estufa és capaç d'autoalimentar-se, seguint un programa per a mantenir una determinada temperatura o encendre's i apagar-se automàticament a l'hora desitjada.

Des de Soliclima volem donar a conèixer les estufes de pellets, com la Ecotherm de Thermorossi amb rendiments molt superiors a les de llenya i innovacions tecnològiques que incrementen el confort, l'eficiència , reduïxen la generació de fums i permeten escalfar aigua i acoblar radiadors.

El contingut energètic dels pellets és alt comparat amb el seu baix preu, per això, amb les estufes i calderes de pellets que vam instal·lar aconseguirà el mateix confort estalviant fins a un 40% comparat amb el consum d' una caldera a gas-oil.

» Ofertes d'estufes a pellets
» Ofertes de calderes de pellets

www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.