instal.lació calderes
 

Calderes de baix consum

 
 

Les calderes d'alt rendiment ( sota consum ) utilitzen les energies fòssils convencionals, com gasoli o gas natural, per al seu funcionament. Poden integrar-se perfectament a qualsevol sistema de calefacció ja instal·lat, ocupant el lloc de l'antiga caldera.

La seva avançada tecnologia permet regular l' aport de calor al cabal d' aigua sol·licitat i a la temperatura exterior, adaptant-se perfectament a cada estat i aconseguint una perfecta combustió. Presenten rendiments molt elevats , al voltant del 95%.

D' aquesta forma s'aconsegueix aprofitar al màxim la calor generada, reduint les pèrdues, el consum de combustible i les emissions de gasos, proporcionant un estalvi energètic i econòmic que oscil·la entre el 20 i 30%.

La seva versatilitat les fa idònies per a ser complementades amb captadors solars tèrmics. Així , un sistema de calefacció amb una caldera de baix consum i captadors solars pot arribar a estalviar entre un 50 i 60% d'energia.

Calderes de condensació

Les calderes de condensació només funcionen amb gas, i la seva tecnologia aconsegueix aprofitar al màxim la calor dels fums de combustió.

El seu disseny compacte i reduït, per a minimitzar les pèrdues, i mural (de paret) permet estalviar espais arribant a eliminar la cambra de calderes i optimitzar la superfície habitable.

És sabut que en la combustió d'un gas es genera vapor d'aigua. El vapor d' aigua té un alt contingut energètic que cedeix al ser condensat i que pot ser aprofitat.

Els fums d' una caldera convencional s'expulsen a l'atmosfera a 150 – 200 º C . Si es refreden fins a la temperatura de condensació, al voltant de 55 º C , també suposen un aport de calor. La suma d'aquestes contribucions suposa un 11% del total de l'energia que té el combustible.

Per això no és d'estranyar que aquestes calderes aconsegueixin rendiments al voltant del 106%. Això no significa que es generi més energia de la qual duu el combustible, sinó que el rendiment de les calderes normals està calculat sense tenir en compte aquesta energia.

El fet que els fums surtin a una temperatura inferior als 55 º C no significa que aquest tipus de calderes no puguin donar aigua calenta a més temperatura. Aquesta calor serveix per a precalentar l'aigua abans d'entrar en contacte amb la càmera de combustió.

Convé esmentar que si s'utilitzen radiadors s'ha de garantir que la tornada d' aigua estigui a una temperatura inferior a 50 º C , per a aconseguir el complet refredament dels gasos i la seva condensació. Per aquesta raó, aquest tipus de calderes s'adapten perfectament a la calefacció per sòl radiant.
Saber més sobre el terra radiant

 

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

A Soliclima vam apostar per l'ús intel·ligent dels recursos energètics, instal·lant els sistemes més eficients per a estalviar energia i reduir les emissions de CO2 i la despesa econòmica.

Les calderes de baix consum que instal.lem són de les marques de més prestigi del nord d'Europa, com Wolf o Buderus. Contant amb la tecnologia més avançada, aconseguim aprofitar al màxim l'energia, estalviant entre un 20% a un 40% de combustible

Tipus de calderes

calderes condensació

Calderes de condensació

Funcionen amb gas i aconsegueixen rendiments sobre el PCI al voltant del 109%. Comparant-les amb una caldera convencional s' aconsegueix fins a un 40% d' estalvi .

El secret de tan alta eficiència és que aconsegueixen refredar els fums de sortida fins a condensar-los, operació que no pot fer-se amb altre tipus de combustible per perill de corrosió.

La tornada de l'aigua ha d'estar a baixa temperatura però això no significa que no pugui escalfar-la a les temperatures habituals de treball .


calderes baixa temperatura

Calderes de baixa temperatura

Funcionen amb gas-oil i aconsegueixen un rendiment estacionari proper al 94%, amb el que s' aconsegueix fins a un 20% d' estalvi en comparació d' una caldera convencional.

El fet que siguin de baixa temperatura no significa que no puguin escalfar l' aigua fins als 90º C que són necessaris per a un sistema de radiadors.

Són de baixa temperatura perquè, a diferència de les convencionals, poden treballar escalfant l'aigua a baixa temperatura sense perdre eficiència ni tenir problemes de corrosió.

Poden escalfar, per exemple, aigua calenta a 40º C per a ús sanitari o calefacció per sòl radiant en manera estacionària, evitant arrencar i parar constantment i presentant un molt alt rendiment.


» Demanar pressupost instal.lació caldera gas de baix consum
» Demanar pressupost instal.lació caldera gasoil de baix consum
 
www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.