bomba de calor · climatizació · calefacció
 

Bomba de calor

 
 

Generar calor amb una bomba de calor és la forma d'aconseguir-ho que menys energia consumeix ja que extreu energia de l'entorn, normalment de l'aire. La calor generada pot utilitzar-se per a calefacció i aigua calenta sanitària.

El principi de funcionament és el mateix que usa un aparell frigorífic. Un refrigerador aconsegueix refredar un recinte ja que extreu energia de l'aire interior, a baixa temperatura, i la cedeix a l'aire exterior, a major temperatura, escalfant-lo.

Si invertim el funcionament d'un refrigerador, refredant l'aire exterior i escalfant l'interior, obtenim una bomba de calor. Per aquesta raó la majoria de bombes de calor són reversibles i permeten refrigerar a l'estiu i calefactar a l'hivern.

La bomba de calor presenta eficiències molt elevades quan la diferència entre la temperatura de confort en l'interior d'un habitatge i l'exterior és moderada (al voltant de 10 ºC). Per això funciona molt bé en zones com la mediterrània, on el clima és benèvol.

En aquestes condicions, la bomba de calor arriba a aconseguir un coeficient d'eficiència COP de 4 treballant en calefacció i de 3,5 en refrigeració. Això significa que per cada unitat d'energia consumida s'obtenen 4 unitats d'energia tèrmica.

L'energia que consumeix la bomba de calor és elèctrica, i pot provenir de la xarxa o ser generada de forma neta i sostenible instal·lant panells solars fotovoltaics.

Aire-aigua

La bomba de calor aire-aigua extreu la calor de l'aire exterior i la cedeix a l'aigua que circula pel sistema de calefacció. Això permet que pugui adaptar-se perfectament a una instal·lació de calefacció ja existent i que sigui molt útil per a climatitzar piscines.
Més spbre climatització de piscines

L'aigua calenta que genera pot calefactar un habitatge tant si té instal·lada radiadors com terra radiant. El terra radiant, però, a més de presentar altres avantatges, és l'únic que permet poder refrigerar una residència.
Més spbre terra radiant

Perquè una instal·lació amb terra radiant pugui calefactar i refrigerar, és necessari instal·lar un sistema complementari de deshumidificació de l'aire.

Aire-aire

Una bomba de calor aire-aire extreu energia de l'aire exterior i la cedeix a les estances d'un habitatge o local introduint aire a la temperatura de confort.

Encara que aquest tipus de bomba de calor té eficiències lleugerament inferiors a la d'aire-aigua, té l'avantatge que una instal·lació d'aquest tipus és reversible, no necessita de cap complement per a generar fred a l'estiu.

Bomba geotèrmica

Una bomba de calor geotèrmica es una bomba de calor aigua-aigua. Mitjançant un fluid que circula per un llaç enterrat, extreu o cedeix calor a la gran massa formada pel subsòl.

Aquest tipus de bomba de calor té un eficiència quantitativament superior a la de les anteriors, ja que es beneficia de la característica que presenta el subsòl de mantenir-se a un temperatura pràcticament constant al llarg de l'any.
Més spbre aquest tema

 

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Des de Soliclima apostem per l'ús intel·ligent de l'energia, i per això instal·lem bombes de calor, que posseeixen la tecnologia que millor aprofita el consum energètic, essent les màquines més eficients que existeixen.

Utilitzem bombes de calor per a climatitzar una vivenda tant per aire com per aigua, amb la possibilitat de generar calor o fred. Aquest sistema és molt útil ja que permet escalfar a l'hivern i refrigerar a l'estiu amb un únic equip.

Una solució integral que proposem, amb estalvis energètics propers al 55%, és utilitzar una bomba de calor amb suport de col·lectors solars i escalfar l'habitatge per terra radiant. Afegint uns deshumidificadors d'ambient, aquesta opció permetrà també refrigerar a l'estiu, fent passar aigua freda pel terra radiant.

Bombes de calor

bombes de calor Les bombes de calor Clivet són molt fiables i de reduïdes dimensions. Optimitzen els cicles de funcionament del compressor i realitzen intel·ligents desgebrats, adaptant la temperatura de l'aigua refredada a les necessitats de la instal·lació.

 
www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.