climatitzaciˇ de piscines
 

Climatització de piscines

 
 

Piscines descobertes

L'important inversió de construir una piscina no és plenament aprofitada si solament es pot utilitzar en els períodes més calorosos de l'any.

Calefactar una piscina amb energia solar tèrmica aconsegueix allargar substancialment la temporada de bany, podent utilitzar-se en els mesos precedents a l'estiu, en els posteriors, i gaudir d'una banyada a agradable temperatura.

Instal·lar col·lectors solars per a escalfar l'aigua de la piscina és una forma senzilla, econòmica i ecològica de fer-lo. El benefici que aporta i la millora del confort no van a costa d'augmentar el consum energètic ni les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

És per això que la llei prohibeix escalfar piscines amb un sistema de calefacció tradicional. A més de ser il·legals, els sistemes tradicionals de calefacció resulten molt cars a causa de la gran quantitat d'energia que consumeixen.

Els captadors solars han avançat en aquest àmbit, oferint la tecnologia més apropiada en cada cas.

Els captadors de polipropilè presenten una solució molt econòmica i de fàcil instal·lació. Poden col·locar-se directament damunt d'una teulada sense necessitat de suports per a la seva inclinació, i la instal·lació no necessita d'elements addicionals.

L'aigua de la piscina circula directament per l'interior dels captadors i és la mateixa bomba de la piscina la que la bombeja. La piscina actua de interacumulador, tancant el circuit i estalviant aquest element de la instal·lació.

Piscines cobertes

Climatitzar una piscina coberta requereix una gran quantitat d'energia. L'ús d'un equip eficient i que sigui respectuós amb el medi ambient és molt important en aquest camp.

La bomba de calor aconsegueix generar més calor que l'energia que consumeix ja que extreu energia de l'entorn. És usual que els equips per a piscina aconsegueixin un coeficient d'eficiència COP proper a 6, és a dir, generen sis vegades més energia que la que consumeixen.
Més sobre la bomba de calor

Per a aquests sistemes, l'energia solar tèrmica és un perfecte complement. La seva aplicació aconsegueix reduir notablement el consum energètic de la bomba de calor i generar aigua calenta sanitària gratuïta.

L'aportació dels col·lectors solars pot arribar a subministrar bona part de les necessitats tèrmiques durant l'hivern i produir íntegrament l'aigua calenta necessària a l'estiu.

Deshumidificació

El fet de tenir una piscina, gran o petita, o un jacuzzi en un local tancat fa que l'ambient interior sigui molt humit i que la humitat penetri per les parets i el mobiliari.

Per a crear una atmosfera més confortable per als usuaris i evitar que es degradi la pintura de la paret, hi hagi infiltracions o es degradi el mobiliari és necessari deshumidificar l'aire.

Un senzill equip de deshumidificació aconsegueix mantenir calent l'ambient mentre elimina la humitat excessiva de l'aire.

 

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenciˇ al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Allargui la temporada de bany i millori el seu confort augmentant uns graus la temperatura de l'aigua de la seva piscina. A Soliclima dissenyem la millor alternativa per a climatitzar piscines exteriors i interiors.

Instal·lem senzills col·lectors solars de polipropilè a cost molt reduït o usem l'aigua calenta sobrant que generen els col·lectors solars tèrmics a l'estiu per a escalfar una piscina exterior.

Per a climatitzar una piscina interior, utilitzem col·lectors solars per a obtenir l'energia gratuïta o les bombes de calor més eficients del mercat per a estalviar al màxim en el consum elèctric.

En tota instal·lació de climatització d'una piscina interior serà necessari instal·lar un equip de deshumidificació per a reduir la humitat de l'ambient i evitar desperfectes en parets i mobiliari.

» Per solicitar pressupost de climatitzaciˇ, ompli el segŘent formulari

Algunes instal.lacions realitzades

climatizaciˇ piscina Climatització d'una piscina amb col·lectors de polipropilè

 Pressupost aproximat 
Climatizació d'una piscina amb col.lectors de propilè
 
  • 4 panells solars POLYTUB "M" de 3,56 m2 (1,20 m x 2,96 m)
  • Accesoris de muntatge per a sostre inclinat
  • Regulació, bomba adicional o vàlvula de tres vies
climatitzaciˇ piscina
 

Allargui la temporada de bany de la seva piscina sense haver d'aguantar temperatures fredes de l'aigua i sense cap despesa energètica addicional. Augmenti el confort de la seva piscina i allargui la temporada de bany de forma totalment ecològica amb el nostre kit de col·lectors de polipropilè.

El preu de la instal·lació pot variar depenent de la longitud de les canonades. Els preus no inclouen IVA.

 Pressupost aproximat 
Climatitzaciˇ d'una piscina amb bomba de calor
 
  • Bomba de calor III-220
  • Canonades
climatitzaciˇ piscina
 

.Allargui la temporada de bany de la seva piscina sense haver d'aguantar temperatures fredes de l'aigua.

El preu de la instal·lació pot variar depenent de la longitud de les canonades. Els preus no inclouen IVA.

 Pressupost aproximat 
Deshumidificaciˇ d'una piscina interior
 
  • Deshumidificador Sirocco
deshumidificador
 

Aconsegueixi reduir la humitat de l'ambient i evitar filtracions en les parets i desperfectes en el mobiliari.

El preu no inclou IVA.

 

Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.