Energia solar fotovoltaica plaques fotovoltaiques
 

Energia solar fotovoltaica

 
 

L'energia solar fotovoltaica és l'energia elèctrica que s'obté directament del sol.

El sol és una font d'energia gratuïta i inesgotable, i la seva utilització no produïx emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Mitjançant uns panells fotovoltaics, podem produir electricitat durant el dia, emmagatzemar-la i consumir-la posteriorment.
Com funciona una instal.lació fotovoltaica

Instal.lacions conectades a xarxa
Vendre l'electricitat a la xarxa és la millor forma d'amortitzar una instal·lació fotovoltaica i obtenir benefici .

Instal.lacions aïllades
Electrificació de vivendes sense accés a xarxa

Quan la xarxa elèctrica no arriba a un habitatge, la forma més econòmica, rendible i respectuosa amb el medi ambient de generar electricitat és utilitzant energia solar fotovoltaica.

Energia neta

Utilitzant energia solar fotovoltaica contribuïm a reduir el consum i la dependència de les energies fòssils, reduint al seu torn les emissions de gasos derivats de la seva combustió i causants de l'efecte hivernacle.

Les energies fòssils són un recurs agotable ja que es consumeixen a un ritme molt superior al que es produïxen de forma natural.

Aprofitant l'energia del sol, en canvi , es presenta un sistema de producció d'energia sostenible, es consumeix l'energia que diàriament produïx el sol.

Altres aplicacions:

  • Instal.lacions de telecomunicació
  • Señalització de carreteres
  • Enllumenat públic
  • Instal.lacions de seguretat autònomes
Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenciˇ al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Energia solar fotovoltaica

Molts anys d'experiència realitzant instal·lacions fotovoltaiques garanteixen una solució econòmica, fiable i adequada per a cada cas; amb el que les nostres instal·lacions tenen sota manteniment i no presenten avaries .

Les principals aplicacions de l'energia solar fotovoltaica poden classificar-se en:

» Venta d'electricitat a la companyia elèctrica
Les instal·lacions connectades a xarxa són una inversió òptima a mig i llarg termini, donades les subvencions i crèdits de baix interès atorgades des de diferents institucions.
» + info

» Electrificaciˇ de viviendes aïllades de xarxa
En moltes ocasions , habitatges i explotacions agrícoles situades en zona rural no disposen d'electricitat a causa de la inexistència de transformadors propers.
» + info

» Bombes hidràuliques en zones aïllades
Des de Soliclima proposem la manera més senzilla i econòmica per a fer arribar l' aigua a les regions agrícoles aïllades de la xarxa elèctrica, emprant la tecnologia més adequada per al desenvolupament d' una agricultura sostenible
» + info

» Consulti algunes de les nostres instal.lacions
Mesures d'estalvi energètic

Soliclima recomana algunes mesures per l'estalvi d'energia elèctrica. Amb aquestes s'aconsegueix el mateix benestar amb un consum moderat, conscient i respectuós amb el medi ambient, amb la finalitat de poder adaptar la demanda a la capacitat de producció de les energies renovables:

  • No utilitzar radiadors elèctrics per calefacció.
  • Instal.lar bombetes de baix consum.
  • Optar per electrodomèstics que menor consum tinguin encara que siguin més cars. Una nevera, per exemple, funciona totes les hores de l'any, així que l'estalvi energètic serà molt important.
  • Emprar aigua calenta procedent d'una caldera per a l'alimentació del rentaplats.
  • Emprar una rentadora bitèrmica, que permet utilitzar aigua calenta de la caldera o aigua freda de la xarxa segons el tipus de rentat.
www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.