bombeig solar
Bombeo solar
 

Bombeig solar

 
 

En els pous on és difícil fer arribar la xarxa elèctrica, utilitzar l'energia solar per a bombar aigua és l'opció més econòmica i, pel seu lloc , la més ecològica.

Uns panells fotovoltaics produïxen energia elèctrica a una tensió de 12 o 24 volts en corrent continu. Aquesta electricitat és consumida per una bomba, també en corrent continu, que bomba l' aigua des del fons del pou a un dipòsit amb una certa altura. Allí s'emmagatzema l' aigua per a la seva posterior distribució.

Poden substituir-se els generadors fotovoltaics per un aerogenerador, o utilitzar una instal·lació híbrida amb ambdós.

Cal remarcar que en aquest cas, la bomba només funcionarà en hores de sol o vent, així que la pressió de distribució la donarà l'altura del dipòsit.

Pot substituir-se el dipòsit per un grup acumulador elèctric, que permetrà bombejar aigua en qualsevol moment del dia i distribuir-la a una pressió major. Aquesta opció pot ser útil en aquelles instal·lacions que tinguin llarg recorregut de distribució o es desitgi bombejar aigua en moments d'absència de sol.

Tipus de bombes solars

  • Bomba de superfície o autoaspirant:
    Ideal per a ús domèstic o reg per degoteig , amb llarga vida d' ús i molt baix consum .
  • Bomba submergible:
    Ideal per a pous profunds ja que aconsegueix gran pressió d'elevació, de fins a 120 m d'altura, amb un elevat rendiment.

«« Tornar

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

El bombament solar és el sistema que es proposa des de Soliclima com la forma més senzilla i econòmica per a fer arribar l' aigua a les regions agràries aïllades de la xarxa elèctrica, emprant la tecnologia més apropiada per al desenvolupament de l'agricultura .

Utilitzant l'energia solar podem bombar aigua d'un pou o salvar el desnivell des d'un riu , i usar-la per a regar una horta o canviar el tipus de cultiu d' una parcel·la agrària, de secà a regadiu.

De la mateixa forma podem utilitzar un equip de bombament solar per a aconseguir aigua potable, sent la solució més adequada en aquells habitatges rurals aïllades de la xarxa.

 Pressupost aproximat 
Instal.lació de bombeig solar
 
  • 4 panells fotovoltaics Conergy 165 W
  • Bomba SQFlex 2,4 m3/h
  • Caixa de conexions IO 100
  • Estructura de suport per panells
bombeig solar
 

Característiques de potència i cabal mitjans amb possibilitat de ser reduïdes o augmentades. El preu no inclou tramitació de documentació per a subvencions ni IVA.

Aquesta instal·lació pot optar a una ajuda de l'estat : el 20% del cost subvencionat i el 70% a crèdit bonificat, a la qual pot afegir-se-li les subvencions autonòmiques i municipals .

Esquema d'una instal·lació de bombament solar


  Grup de mòduls fotovoltaics
  Controlador de funcionament
  Bomba submergible

 

www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.