estufa  pellets
 

Calderes de pellets

 
 

El concepte de biomassa és molt extens i comprèn tot tipus de matèria orgànica, tant d'origen vegetal com animal, i està formada gràcies a la fotosíntesi directament ( com els vegetals ) o indirectament (per la digestió dels vegetals ).

La biomassa està formada per llenya, arbustos, residus forestals, restes de poda, residus agrícoles com la palla, residus d'indústries de la fusta, papereres i agroalimentaries, fems, residus d'explotacions agroramaderes, residus sòlids urbans i aigues residuals urbanes entre d'altres

La major part d'aquests components, per no dir la totalitat, pot utilitzar-se com combustible, ja sigui de forma directa (cremant-los) o transformant-los a altres formes de combustible com biogàs o biocombustibles.

Utilitzar la biomassa com combustible és un recurs renovable ja que es produïx a la mateixa velocitat del consum, sempre que el consum sigui controlat i s' eviti la sobreexplotació dels recursos naturals.

A diferència dels combustibles fòssils, la biomassa és respectuosa amb el mediambient, ja que no emet gasos d'efecte hivernacle de forma incontrolada.

Quan es combustiona, la biomassa allibera CO2 a l'atmosfera, el mateix CO2 que va absorbir d'ella durant el seu creixement, si es tracta de matèria orgànica vegetal , o que van absorbir les plantes que va ingerir, si es tracta de matèria orgànica animal.

Si es consumeix de manera sostenible, el cicle es tanca i el nivell de CO2 a l'atmosfera es manté constant , de manera que la seva utilització no contribueix a generar el canvi climàtic.

I no només això, sinó que amb el seu consum se substitueïx el consum de combustibles fòssils, evitant així generar emissions que no formaven part de l'atmosfera anteriorment i que són causants del canvi climàtic.

A més, emprar biomassa com a combustible és beneficiós per a l'entorn : elimina residus ajudant a disminuir el risc d'incendi i l'acumulació de deixalles, i tracta aigües residuals i purins que són font d'aminació del subsòl i d'aigües subterrànies.

Els pellets

Els pellets són residus procedents de neteges forestals i indústries de la fusta que són triturats i convertits a encenalls. Una vegada assecats per a disminuir el nivell d'humitat i les possibles resines, són premsats en forma de petits cilindres.

Els pellets són una aplicació evolucionada de la biomassa, són nets, de fàcil maneig , ocupen poc espai i permeten la capacitat d'autoalimentar-se a les estufes que els utilitzen, funcionant així de forma autònoma durant hores.

A més són molt ecològics, ja que donen utilitat a un residu i eviten la tala d'arbres per a la calefacció, com és el cas de la llenya.

 

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Calderes de pellets

Són especialment idònies per a substituir antigues instal·lacions de carbó, doncs aprofiten l'espai ja disponible per a emmagatzemar el combustible.

El dipòsit té un dispositiu automàtic de recarregui de combustible, de manera que no és necessari ocupar-se contínuament d'aquesta activitat. No hi ha fums molests i les cendres passen per un procés de compactació pel qual únicament cal retirar-les 2 o 4 vegades a l'any.

A part dels seus evidents avantatges i del foment que des de les institucions espanyoles es fa del seu ús –existeixen subvencions per a comunitats de veïns , i dintre de la Comunitat de Catalunya s'atorguen ajudes econòmiques també a habitatges unifamiliars- , el mercat de la biomassa no ha aconseguit desenganxar a Espanya al nivell d'estats europeus tals com Àustria o Suècia. Tenint en compte que el vigent Pla d' Estalvi i Eficiència Energètica 2005 – 2007 preveu generar més de 3000 MW. mitjançant biomassa en l'any 2011, -quan en 2003 van ser només 308-, és de suposar que aquesta forma d'energia viurà un boom durant els pròxims anys.

A més de les calderes alimentades mitjançant pellets o altres combustibles biomassa, també existeixen en el mercat estufes de grandària convencional alimentades mitjançant aquest combustible..

Caldera biomassa thermorossi Caldera biomassa thermorossi Caldera biomassa Herz
Caldera Compact Caldera H2O Caldera Pelletstar

Diferents marques i models de calderes de biomassa

Existeixen diferents marques en el mercat espanyol . Passem a analitzar les dues principals :

Marca Thermorossi Thermorossi Herz
Model Ecotherm Compact Ecotherm H2O Pelletstar
Combustible Pellets Pellets Pellets
Potència 22 kW. 25 kW. 10, 20, 30, 45 y 60 kW.
Rendiment > 90% > 90%  
Mesures 598x820x1371 mm. 642x663x1371 mm. 1315x590x1268 mm
Pes 280 kg.    
Garantia      
Dipòsit de combustible. 65kg. (fins 165kg.) 62 kg. ( fins 165 kg.)  
Depòsit d'aigua      
Caracteristiques Neteja automàtica del cremador, controlador electrònic, programador, encesa manual o automàtic, regulador de potència, radiotermostat Neteja automàtica del cremador, controlador automàtic, programador, encesa manual o autmàtica, regulador de potència, radiotermostat Neteja automàtica, acer inoxidable, diseny compacte, regulació de combustió
Destacable   Caldera emprada també com a estufa. Utilitza 4 kW. com a estufa i 18 per a l'aigua  
Valoració   Ús simultani com a caldera i com a estufa  
Preu aprox*.: 5700 + instal.lació 5500 + instal.lació 8.290€ + instal.lació


» Demanar pressupost d'instal.lació de calera a pellets
www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.