instal.lacions conectades a xarxa
 

Instal.lacions conectades a xarxa

 
 

La finalitat de connectar a la xarxa elèctrica una instal·lació fotovoltaica és poder vendre tota la producció perquè, progressivament, el percentatge d'energia neta que es consumeix de la xarxa vagi ampliant-se.

Connectant una instal·lació fotovoltaica a la xarxa elèctrica convencional aconseguim convertir-la en una petita central productora. El govern obliga a les grans companyies elèctriques a comprar l'energia produïda i a distribuir-la en el mercat. Així s'aconsegueix que els usuaris puguin consumir de la xarxa una part d'energia que prové de fonts renovables.

El preu de venda de l'energia produïda està subvencionat i arriba fins a 5,75 vegades el preu de compra base. Així, el propietari de la instal·lació pot amortitzar molt més ràpid la inversió i tenir beneficis.

El preu de compra de l'energia elèctrica produïda depèn de la potència de la instal·lació:

 • Potència no superior a 100 kWp:
  Preu de venda 5,75 vegades el preu de compra. El kWh queda a 0,41€.
 • Potència superior a 100 kWp:
  Preu de venda 3 vegades el preu de compra. El kWh queda a 0,21€.

Cal esmentar que una instal·lació de 100 kWp té una superfície equivalent de 813 m2 de panells solars fotovoltaics.

Inversió subvencionada

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia ( IDAE ) atorga ajudes a fons perdut de fins a un 20% del pressupost de la instal·lació per a particulars. A més, conjuntament amb l'Institut Oficial de Crèdit, oferixen finançament bonificat (interès nominal dos punts per sota de l'interès bancari) de fins al 70% del pressupost de la instal·lació.

També s'atorguen subvencions d'organismes d'administracions Municipals, Autonòmiques i Comunitàries.
Més sobre subvencions

¿ L'interessa el tema? Doncs documentis sobre el procediment per aconseguir una instal.lació així

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

Venta d'electricitat

A Soliclima coneixem des de fa anys la tecnologia de connexió a xarxa d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Amb la nostra experiència podem dissenyar i orientar la instal·lació perquè pugui vendre la major quantitat d'energia. Per això només utilitzem els millors inversors d'ona sinusoidal que s'acoblen perfectament a la freqüència de la xarxa i tenen molt alt rendiment.

És un bon moment per a invertir en una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa, ja que el govern bonifica el kWh venut pagant-lo a 575% el cost de compra base si la potència instal·lada és menor a 100 kWp, i a 300% si la potència és major.

La llei actual obliga a bonificar l'energia elèctrica venuda durant els pròxims 25 anys, amortitzant-se així molt més ràpid la inversió inicial i aconseguint sustanciosos beneficis en el futur .

» Demani pressupost d'instal·lació de camp fotovoltaic, emplenant el següent formulari

 Pressupost aproximat 
Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa de 100 KW
 
 • 840 mòdulos fotovoltaics Conergy c-123 P
 • Inversor Xantrex 100 kW
 • Estructures de 12 mòdulos
instal.lació fotovoltaica
 
Pressupost sense quadre de proteccions ni armari d'escomesa per no poder valorar-lo fins a conèixer l'emplaçament. El preu no inclou tramitació de documentació per a realitzar la connexió a xarxa, tramitació de subvencions , tramitació per a l'enllaç a la companyia distribuïdora ni IVA.

Aquesta instal·lació pot optar a una ajuda de l'estat : el 20% del cost subvencionat i el 70% a crèdit bonificat, a la qual pot afegir-se-li les subvencions autonòmiques i municipals .

 Pressupost aproximat 
Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa de 4,5 KW
 
 • 40 mòduls fotovoltaics Conergy c-123 P
 • Inversor Fronius IG 60 5 kW
 • Estructures de 10 mòduls
 
 

Pressupost sense quadre de proteccions ni armari d'escomesa per no poder valorar-lo fins a conèixer l'emplaçament. El preu no inclou tramitació de documentació per a realitzar la connexió a xarxa, tramitació de subvencions, tramitació per a l'enllaç a la companyia distribuïdora ni IVA.

Aquesta instal·lació pot optar a una ajuda de l'estat: el 20% del cost subvencionat i el 70% a crèdit bonificat, a la qual pot afegir-se-li les subvencions autonòmiques i municipals .

Algunes instal.lacions realitzades

instal.lació conectada a xarxa Instal·lació connectada a xarxa de 5 kWp amb 48 panells fotovoltaics que suposen una superfície de captació de 46,76 m2

Esquema d'una instal.lació conectada a xarxa

esquema instal.lació conectada a xarxa

  Grup de mòduls fotovoltàics
  Inversor conexió a xarxa
  Xarxa elèctrica

 
www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.