instal.lacions aïllades
 

Instal.lacions aïllades
Electrificació de vivendes sense accés a xarxa

 
 

En habitatges rurals o refugis aïllats on no arriba la xarxa de distribució elèctrica s'ha de recórrer a un sistema de producció autònom .

Un sistema fotovoltaic complet , amb gran capacitat d'acumulació, garanteix un subministrament fiable fins a tres dies amb absència de sol, i amb una inversió molt inferior al cost de fer arribar la xarxa elèctrica a l'emplaçament.

Per a aconseguir un subministrament de corrent absolutament fiable, pot incorporar-se al sistema un grup electrògen de suport . Així es garanteix que , en el cas que els acumuladors es quedin sense energia, el sistema pugui seguir subministrant electricitat.

Instal.lacions híbrides

Unint l'energia solar fotovoltaica amb l'energia eòlica s'obté una producció elèctrica molt més constant al llarg de l'any. Aquestes dues fonts d'energia es complementen: en les estacions ventoses hi ha menys hores de sol i viceversa.
Saber més sobre energia eòlica

També pot afegir-se al sistema anterior captadors solars que, aprofitant l'energia tèrmica del sol, produïxen aigua calenta. D'aquesta forma s'aprofita cada font d'energia per al seu ús més convenient. Aquesta combinació és molt aconsellable en els llocs remots (refugis, cabanyes, etc.) on el consum energètic ha de reduir-se al màxim.
Veure més sobre aquest tema

Bombeig solar

Una aplicació de gran utilitat de l'energia solar fotovoltaica és el bombament d'aigua en qualsevol ubicació. D' aquesta forma pot produir-se l'energia necessària per a activar una bomba connectada a un sistema de reg o a un dipòsit que permeti utilitzar l' aigua emmagatzemada en períodes d'escassesa.
Veure més sobre el tema

Altres aplicacions de les instal·lacions aïllades :

  • Instal.lacions de telecomunicació
  • Senyalització de carreteres
  • Enllumenat públic

 

Productes  
Energia solar fotovoltaica
Energia solar tèrmica
Calderes de baix consum
Reciclatge d'aigues grises
Terra radiant
Bomba de calor
Climatizació de piscines
Energia eòlica
Biomassa
Altres productes  
Inversions subvencionades  
energies renovables: assegurant el futur dels nostres fills
Atenció al client: 902 053 038
e-mail: info@soliclima.com

En Soliclima vam calcular i projectem les millors instal·lacions fotovoltaiques aïllades perquè mai et falti l'electricitat . Per això totes les nostres instal·lacions autònomes posseïxen un grup electrògen auxiliar per a les ocasions amb dies continuats amb absència de sol.

A més podem transformar una instal·lació solar fotovoltaica en una instal·lació molt més versàtil i fiable. Unint un aerogenerador o una microturbina a la instal·lació solar fotovoltaica s'aconsegueix una instal·lació híbrida, que no depèn únicament del sol.

La nostra capacitat d'idear solucions juntament amb una llarga experiència fa que puguem utilitzar cada font d'energia renovable per a les aplicacions que millor s' adapti i de la forma més econòmica.

» Demani pressupost d'instal·lació de camp fotovoltaic, emplenant el següent formulari

» Consulti una explicació detallada del funcionament d'aquest equip d'instal.lació

 Pressupost aproximat 
Instal·lació fotovoltaica autònoma de 1,2 kWp
 
  • 8 mòduls fotovoltaics Conergy c-123 P
  • Inversor HPC 2500W
  • 6 bateries 8 opzs 800
  • Regulador Xantrex C-60
  • Generador elèctrico KDE5000e
 

El grup generador disposa d' arrencada automàtica per a connectar-se i desconnectar-se quan les bateries ho requereixin . El preu no inclou tramitació de documentació per a subvencions ni IVA.

Aquesta instal·lació pot optar a una ajuda de l'estat : el 20% del cost subvencionat i el 70% a crèdit bonificat, a la qual pot afegir-se-li les subvencions autonòmiques i municipals .

Algunes instal.lacions realitzades

instal.lació aïllada Instal·lació aïllada de 1,2 KWp amb 3 dies d'autonomia i un grup electrògen auxiliar .

Esquema d'una instal·lació aïllada híbrida

Esquema d'una instal·lació aïllada híbrida

  Grup de mòduls fotovoltaics
  Regulador de carga solar
  Grup d'acumuladors
  Aerogenerador
  Regulador eòlic de carga
  Inversor 12 V cc - 220 V ac

 
www.soliclima.com 
Som especialistes en projectes i instal.lacions basades en l'estalvi energètic: terra radiant, aigua calenta sanitaria, calefacció, climatització i deshumidificació de piscines, calderes de baixa temperatura o condensació, per instal.lació interior -Climatització de piscines -Climatització d'interiors per terra radiant -Climatització d'interiors per aire Consistent en determinar el model més adecuat. Una operació per la que només una empresa amb l'experiència suficient i els bons coneixements tècnics serà capaç de realitzar correctament.